lejkanna-laistisana-darzs-lauki-vasara-49100931

NELAISTĪSIM DĀRZUS AR DZERAMO ŪDENI!

Kā zināms dzeramo ūdeni, kas tiek piegādāts pa centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, izmanto ne tikai ikdienas saimnieciskajām vajadzībām (ēst gatavošanai, sanitārajās telpās, veļas mazgāšanai un tml.), kur tas pēc izlietošanas nonāk kanalizācijā, bet arī citiem mērķiem. Raksturīgākais ir dārzu vai zāliena laistīšana vasarā, mājlopu dzirdīšana, transportlīdzekļu mazgāšana un piemājas baseinu pildīšana.

Diemžēl tas rada problēmas, jo ir pārlieku liels ūdens patēriņš.

Ierīkojot dziļurbumus un izbūvējot ūdens sagatavošanas stacijas, maksimālais ūdens patēriņš tiek plānots, atbilstoši normatīvajam ūdens patēriņam uz vienu cilvēku (mājsaimniecību). Šajos aprēķinos netiek iekļauta ne dārzu laistīšana, ne baseinu pildīšana.

Lai centralizēti piegādāto dzeramo ūdeni bez problēmām veselībai, varētu izmantot pārtikā – tas tiek apstrādāts un attīrīts, izmantojot dārgas un sarežģītas iekārtas. Diez vai būtu pareizi šādu attīrītu dzeramo ūdeni izmantot dārzu laistīšanai, kā rezultātā sāk pietrūkt ūdens ikdienas lietošanai.

Šāda situācija bija vērojama 2021. gada vasarā kur Inčukalna ciemā sāka pietrūkt dzeramais ūdens, kas atkārtojās arī šī gada jūnija karstajās dienās.

Lai neatkārtotos 26. jūnija situācija, kad Inčukalna ciemā pazuda ūdens, lūdzam ūdeni lietot ar apdomu, NELAISTĪT DĀRZUS AR DZERAMO ŪDENI!

Lai nodrošinātu dārzu laistīšanu, aicinām klientus savos dārzos un privātās teritorijās ierīkot lokālu ūdens ieguves avotu, kas pilnībā nošķirti no tiem tīkliem, pa kuriem attīrītais ūdens tiek piegādāts no centralizētās ūdensapgādes sistēmas.

Cienīsim viens otru  rūpēsimies gan par savu, gan par apkārtējo veselību!

udens

Inčukalna ūdens

Cienījamie Inčukalna iedzīvotāji, kuriem šodien pazuda ūdens!

 

Diemžēl, karstā laika dēļ ir būtiski palielinājies ūdens patēriņš, kā rezultātā Inčukalnā šodien pazuda, jeb izbeidzās ūdens.

Lai iedzīvotāji nepaliktu bez ūdens pavisam, tika pieslēgts rezerves urbums, kurš kādu laiku netika izmantots, tāpēc iespējams, ka ūdens būs brūns.

Atvainojamies par sagādātajām nēertībām!

udens

220px-Achtung.svg

Informācija klientiem, kas reģistrējas rādījumu nodošanai elektroniski

Reģistrējoties rādījumu nodošanai elektroniski (jauniem lietotājiem, kas nav reģistrējušies), atgādinām, ka autorizācijas kods ir unikāls nummurs, kas sastāv no Jūsu līguma nr. un tam klāt pieliekot 2015. Piemēram, ja līguma nr. (tas ir vienāds ar abonenta nr.) ir 1234, tad autorizācijas kods būs 12342015.

Plašāka instrukcija pieejama šeit – http://vangazuavots.lv/wp-content/uploads/2016/03/Radijumu-nodosanas-instrukcija.pdf

220px-Achtung.svg

Klientu pieteikšana turpmāk tikai ar iepriekšēju pierakstu

Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā klientu pieņemšana notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu.

PSIA “Vangažu Avots” pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no 14.00 – 18.00

Ceturtdienās no 9.00 – 12.00

Tāpat atgādinām, ka tiek pieņemti cilvēki tikai ar darbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem, kas apliecina vakcinēšānās vai izslimošanas faktu.

220px-Achtung.svg

Ūdens atslēgums Inčukalnā

Sakarā ar ūdensvada dezinfekciju, 18.10.2021. no plkst 9:00-11:00 būs ūdens padeves atslēgums.

Sakarā ar ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju Inčukalnā pirmdien un otrdien, 18. un 19.10.21. ūdens var būt duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt! Lūdzam duļķaino ūdeni notecināt līdz tas ir dzidrs un tīrs, pēc notecināšanas ūdeni var droši lietot uzturā un sadzīvē.

220px-Achtung.svg

Par tiešo maksājumu sistēmas turpmāko nodrošināšanu

PSIA “Vangažu Avots”, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3panta regulējumam nodrošina Jums kā dzīvojamās mājas līdzīpašniekam iespēju veikt tiešus maksājumus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu  likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešus maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, par ko sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piemēros papildus maksājumu mēnesī: saņemot rēķinu papīra veidā EUR 1,34 +PVN apmērā, bet, nododot skaitītāja rādījumus elektroniski un saņemot rēķinu elektroniski EUR 0,51 +PVN. Ja līdz šim saņemat rēķinus papīra veidā, bet lai saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz info@vangazuavots.lv atsūtīt e-pasta adresi uz kādu vēlētos saņemt rēķinu. Otra iespēja ir norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izstāda vienu rēķinu par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvojamai mājai pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.

PSIA “Vangažu Avots” paziņo, ja līdz 2021.gada 31.augustam netiks saņemts dzīvojamās mājas kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, sākot ar 2021.gada 1.septembri piegādātājos rēķinos (par augusta mēnesi) dzīvokļa īpašniekam ikmēneša kvītī tiks ietverts papildus maksājums par tiešo maksājumu nodrošināšanu.