Aptauja Inčukalna iedzīvotājiem no rajona aiz dzelzceļa (pagarināts līdz 24.oktobrim)

PSIA “Vangažu Avots” ilgtermiņā plāno ierīkot centralizēto kanalizācijas sistēmu Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa. Tomēr, lai varētu izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu finansējuma piesaistei, nepieciešams iedzīvotāju viedoklis par gatavību pieslēgties centralizētajai sistēmai.
Tiktu izbūvēti maģistrālie kanalizācijas vadi, tomēr iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem būtu jāveic pieslēgums pie tuvākās kanalizācijas akas.
Attēlā redzams provizoriskais kanalizācijas maģistrālo vadu plāns, tomēr tas var mainīties projektēšanas laikā atkarībā no dažādiem tehnoloģiskajiem aspektiem, kā arī no tā, kur iedzīvotāji aktīvāk izteiks vēlmi un gatavību pieslēgties.
Lūdzam līdz 2016. gada 24. oktobrim aizpildīt aptauju šajā saitē: http://ej.uz/ybah

Meža Miers iedzīvotājiem piektdien 2016.gada 8.jūlijā būs ūdens apgādes pārtraukumi

Sakarā ar ūdenssūkņa un atdzelžotavas rekonstrukciju apdzīvotā vietā Meža Miers piektdien 2016.gada 8.jūlijā no 10:00 līdz 18:00 būs iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi. Lai uz remonta laiku būtu iespējams nodrošināt iedzīvotājus ar minimāliem  ūdens padeves atslēgumiem, periodiski ūdens tiks padots bez atdzelžošans. Atvainojamies par sagādātajām neertībām

Par VANGAŽU ūdenstīklu dezinfekciju un skalošanu 2016.gada 1.jūnijā

Sakarā ar VANGAŽU pilsētas ūdens tīklu un ūdenstorņa skalošanu un dezinfekciju būs iespējama ūdens saduļķošanās. Lūgums pirms lietošanas pāris minūtes ūdeni notecināt, tad ūdens ir gatavs lietošanai. Dezinfekcijai tiek lietoti veselībai nekaitīgi un Veselības inspekcijā akreditēti dezinfekcijas un attīrīšanas līdzekļi.

Ūdens saduļķojums atsevišķos gadījumos būs jūtams arī 2016.gada 2.jūnijā. ja iedzīvotājs nebūs šodien lietojis ūdeni.

Visaus šos attīrīšanas un dezinfekcijas darbus mēs veicam, lai nodrošinātu Jums labu un kvalitatīvu ūdens padevi.

Atvainojamies par sagādātajām neertībām

Grāmatvedes pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldē

Informējam, ka maijā un jūnijā, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem ir nesakritības skaitītāju rādījumos, kas parādās uz rēķiniem, tikt skaidrībā, “Vangažu Avots” grāmatvedei būs pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1 trešdienās no 9:00 līdz 16:00.

Aicinām ūdens skaitītāju rādījumus nodot elektroniski

Aicinām iedzīvotājus ūdens skaitītāju rādījumus nodot elektroniski mūsu mājas lapā, sadaļā “Skaitītāju rādījumu nodošana”. Nodot rādījumus, Jums būs iespēja automātiski redzēt maksājamo summu, kuru varat apmaksāt caur internetbanku, norādot savu abonomenta numuru.

Jautājumu gadījumā varat zvanīt mums uz 67995378.  Palīdzību skaitītāju rādījumu nodošanā varat saņemt arī Inčukalna novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Detalizētu pamācību par rādījumu nodošanu lūdzu skatīt šeit: INSTRUKCIJA PAR SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANU