Veiktas ūdens kvalitātes analīzes Inčukalnā

Informējam, ka noslēdzot rekonstrukcijas projektu Inčukalnā, ir veiktas ūdens analīzes. Rezultāti uzrāda, ka attīrīšanas iekārtas darbojas visaugstākajā līmenī un ūdens atbilst noteiktajām likumdošanas normām un ir piemērots lietošanai uzturā. Lai iepazītos ar analīžu rezultātiem, spiežat šeit.

Tikšanās ar Vangažu iedzīvotājiem

Informējam, ka 14.10.2015., plkst. 19:00 Vangažu kultūras namā notiks Inčukalna novada domes organizēta tikšanās ar Vangažu pilsētas iedzīvotājiem. Būs iespēja uzdot jautājumus arī PSIA “Vangažu Avots” pārstāvjiem. Būsim priecīgi Jūs redzēt un uzklausīt Jūsu ieteikumus.

Ūdens padeves pārtraukums Inčukalnā

Informējam, ka 20.09.2015. ir ūdens padeves problēmas Inčukalnā. Tika palaista jaunā 2. pacēluma sūkņu stacija, tomēr darbībā ir problēmas. Šobrīd iekārtu piegādātāji kopā ar mūsu speciālistiem risina problēmas, lai sistēma atbilstoši strādātu un nākotnē tādas problēmas vairs neatkārtotos. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, tomēr ar jaunu iekārtu nodošanu ekspluatācijā jārēķinās ar problēmām, tomēr nākotnē tas dos stabilu pakalpojuma kvalitāti.

Ūdens avārija Vangažos

Informējam par avārijas situāciju Vangažos, 11.09.2015., lai novērstu avāriju, ir atslēgta ūdens padeve pilsētas daļā aiz Straujupītes (Parka, Dārzu, Zaļā, Skolas, Senču, Saules, Gaismas ielās). Plānots, ka ūdens padeve tiks atjaunota ap plkst. 14:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, strādājam, lai maksimāli ātri atjaunotu ūdens padevi.

Ūdens padeves pārtraukumi Inčukalnā

Informējam, ka 10.09.2015., Inčukalna ciemā sakarā ar īstenotajiem remontdarbiem līdz apmēram 17:00 būs ūdens padeves traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ūdens padeves pārtraukumi Gaujā

Informējam, ka 10.09.2015., starp plkst. 10:00 un 14:00 iespējami ūdens padeves pārtraukumi Gaujā sakarā ar īstenotajiem remontdarbiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Uzsākti infrastruktūras attīstības projekti

PSIA “Vangažu Avots” ar prieku informē, ka ir uzsākti infrastruktūras attīstības projekti, lai sakārtotu ūdenssaimniecību Inčukalnā, kā arī kanalizācijas novadīšanas sistēmu Gaujā. Projekti tiek realizēti ar ERAF atbalstu (projektu numuri 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042 un 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043), tomēr uzņēmums lūdz iedzīvotājus būt saprotošus sakarā ar īslaicīgiem darbības traucējumiem. Diemžēl būvdarbu laikā iespējami neplānoti darbības pārtraukumi. Par plānotajiem darbības pārtraukumiem ziņas būs publicētas mājas lapā www.vangazuavots.lv, tomēr iespējami arī neplānoti traucējumi. Lai tos varētu maksimāli ātri novērst, par novērotajām problēmām lūdzu ziņot PSIA “Vangažu Avots” inženierim 20250665 vai tehniskajam direktoram 29233323.

Atvainojamies par īslaicīgajām neērtībām, tomēr pēc darbu pabeigšanas pakalpojuma kvalitāte būs daudz augstāka.

Ar cieņu,

PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs

Kārlis Spravņiks

Laipni lūdzam uzņēmuma jaunajā mājas lapā

Laipni lūdzam PSIA „Vangažu Avots” mājas lapā. Šeit tiks publicētas uzņēmuma aktualitātes, tajā skaitā, par darbības traucējumiem un avārijas situācijām. Drīzumā būs pieejama skaitītāju rādījumu nodošanas iespēja elektroniski, kā arī, saistošie noteikumi, kas regulēs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novadā. Tāpat arī laipni lūdzam sazināties ar mums sūtot ziņojumus sadaļā „Kontakti”. Katrs Jūsu ieteikums tiks izskatīts un iespēju robežās ņemts vērā.