Inčukalna ūdens

Cienījamie Inčukalna iedzīvotāji, kuriem šodien pazuda ūdens!

 

Diemžēl, karstā laika dēļ ir būtiski palielinājies ūdens patēriņš, kā rezultātā Inčukalnā šodien pazuda, jeb izbeidzās ūdens.

Lai iedzīvotāji nepaliktu bez ūdens pavisam, tika pieslēgts rezerves urbums, kurš kādu laiku netika izmantots, tāpēc iespējams, ka ūdens būs brūns.

Atvainojamies par sagādātajām nēertībām!

udens

Ūdens atslēgums Vangažos, 10.02.2022.

Sakarā ar avārijas dabiem, Vangažos 10.02.2022., no 9:00 līdz apmēram 14:00 būs ūdens atslēgums Priežu, Dārzu, Skolas, Saules, Senču, Zaļās, Gaismas un Parka ielās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informācija rēķinu saņēmējiem Gmail e-pastos

Informācija rēķinu saņēmējiem Gmail e-pastos – rēķini iespējami SPAM jeb mēstuļu sadaļā. Lūdzam vēstules atzīmēt, ka tie nav spam sūtījumi, lai nākamajā mēnesī tie nebūtu SPAM sadaļā.

Informācija klientiem, kas reģistrējas rādījumu nodošanai elektroniski

Reģistrējoties rādījumu nodošanai elektroniski (jauniem lietotājiem, kas nav reģistrējušies), atgādinām, ka autorizācijas kods ir unikāls nummurs, kas sastāv no Jūsu līguma nr. un tam klāt pieliekot 2015. Piemēram, ja līguma nr. (tas ir vienāds ar abonenta nr.) ir 1234, tad autorizācijas kods būs 12342015.

Plašāka instrukcija pieejama šeit – http://vangazuavots.lv/wp-content/uploads/2016/03/Radijumu-nodosanas-instrukcija.pdf

Klientu pieteikšana turpmāk tikai ar iepriekšēju pierakstu

Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā klientu pieņemšana notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu.

PSIA “Vangažu Avots” pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no 14.00 – 18.00

Ceturtdienās no 9.00 – 12.00

Tāpat atgādinām, ka tiek pieņemti cilvēki tikai ar darbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem, kas apliecina vakcinēšānās vai izslimošanas faktu.

Ūdens atslēgums Inčukalnā

Sakarā ar ūdensvada dezinfekciju, 18.10.2021. no plkst 9:00-11:00 būs ūdens padeves atslēgums.

Sakarā ar ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju Inčukalnā pirmdien un otrdien, 18. un 19.10.21. ūdens var būt duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt! Lūdzam duļķaino ūdeni notecināt līdz tas ir dzidrs un tīrs, pēc notecināšanas ūdeni var droši lietot uzturā un sadzīvē.

Par tiešo maksājumu sistēmas turpmāko nodrošināšanu

PSIA “Vangažu Avots”, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3panta regulējumam nodrošina Jums kā dzīvojamās mājas līdzīpašniekam iespēju veikt tiešus maksājumus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu  likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešus maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, par ko sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piemēros papildus maksājumu mēnesī: saņemot rēķinu papīra veidā EUR 1,34 +PVN apmērā, bet, nododot skaitītāja rādījumus elektroniski un saņemot rēķinu elektroniski EUR 0,51 +PVN. Ja līdz šim saņemat rēķinus papīra veidā, bet lai saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz info@vangazuavots.lv atsūtīt e-pasta adresi uz kādu vēlētos saņemt rēķinu. Otra iespēja ir norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izstāda vienu rēķinu par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvojamai mājai pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.

PSIA “Vangažu Avots” paziņo, ja līdz 2021.gada 31.augustam netiks saņemts dzīvojamās mājas kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, sākot ar 2021.gada 1.septembri piegādātājos rēķinos (par augusta mēnesi) dzīvokļa īpašniekam ikmēneša kvītī tiks ietverts papildus maksājums par tiešo maksājumu nodrošināšanu.

Par pastiprinātu asenizācijas transporta kustība

PSIA “Vangažu Avots” informē, ka, saglabājoties siltajam laikam, lai nodrošinātu tehnoloģiskos procesus, iespējama pastiprināta asenizācijas transporta kustība no Inčukalna un Gaujas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm uz Vangažu attīrīšanas ietaisēm. Asenizācijas transporta vadītāji ir instruēti, braucot ievērot piesardzības pasākumus, ņemot vērā, ka skolēnu brīvlaika laikā iespējama bērnu atrašanās ceļu tuvumā.