Entries by Ineta

Par tiešā norēķina izmaksām

PSIA “Vangažu Avots”, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta regulējumam nodrošina dzīvojamās mājas līdzīpašniekiem (daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem) iespēju veikt […]