220px-Achtung.svg

Par tiešā norēķina izmaksām

PSIA “Vangažu Avots”, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta regulējumam nodrošina dzīvojamās mājas līdzīpašniekiem (daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem) iespēju veikt tiešus maksājumus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešus maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, par ko sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piemēros papildus maksājumu mēnesī EUR 0,42 +PVN apmērā, ja iedzīvotājs saņem rēķinu elektroniski. Kā arī vēl papildus EUR 0,15 +PVN, ja iedzīvotājs saņem rēķinu papīra veidā. Ja līdz šim saņemat rēķinus papīra veidā, bet lai saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz info@vangazuavots.lv atsūtīt e-pasta adresi uz kādu vēlētos saņemt rēķinu. Otra iespēja ir norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izstāda vienu rēķinu par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvojamai mājai pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.

Tiešā norēķina izmaksas tiks ieviestas pakāpeniski, katrai mājai pirms tam saņemot paziņojumus pastkastītēs papīra veidā, gan arī elektroniski e-pastā (tiem iedzīvotājiem, kuri ir PSIA “Vangažu Avots” ir norādījuši e-pasta adresi), kur būs norādīts termiņš līdz kuram jānosūta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, ja tiks lemts par norēķinu veida maiņu.

Papildus informējam, ka visām daudzīvokļu mājām tiek uzstādīti ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti un atbilstoši 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktam, ja mājas iedzīvotāji nav lēmuši un informējuši PSIA “Vangažu Avots” par citu ūdens patēriņa starpības pārrēķina veidu, tad dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Savukārt, atbilstoši 19.1 punktam, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (respektīvi, visi ūdens zudumi tiks sadalīti uz šādiem dzīvokļiem):
1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Jebkuru papildus jautājumu gadā, droši rakstiet uz info@vangazuavots.lv vai zvaniet uz +371 67995378.

220px-Achtung.svg

Aicinām Inčukalna iedzīvotājus no rajona aiz dzelzceļa 4.aprīlī, 18:00 Inčukalna tautas namā uz tikšanos

Aicinām Inčukalna iedzīvotājus no rajona aiz dzelzceļa (Medņu, Pļavas, Ausmas, Ozolu, Caunas, Bērzu ielas)  4.aprīlī, 18:00 Inčukalna tautas namā uz tikšanos ar būvniekiem, lai apspriestu visas detaļas par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves projektu, tajā skaitā, par iedzīvotāju pieslēgšanās iespējām.

No_admittance_sign

Avārijas situācija Inčukalna atdzelžotavas stacijā

Informējam, ka šobrīd ir tehniskas problēmas Inčukalna ciema atdzelžotavas stacijā. Tuvākajās dienās ūdens iespējams ar paaugstinātu dzelzs saturu. Paaugstināts dzelzs saturs ūdenī nav bīstams veselībai, tomēr ūdenim iespējama nepatīkama smaka un piegarša. Tuvākajās dienās problēma tiks novērsta un ūdensvados veikta skalošana. Tomēr līdz tam, ūdeni, pirms lietošanas uzturā ieteicams vārīt.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Brass-Water-Meter-

Aicinām darbā Kontrolieri skaitītāju rādījumu pārbaudei

Pašvaldības kapitālsabiedrība “Vangažu Avots” aicina darbā darbinieku – “Kontrolieri”.

Darba pienākumi:

  • Iedzīvotāju ūdens skaitītāju rādījumu pārbaude un pārbaudes akta aizpildīšana
  • Darbs visā Inčukalna novadā (galvenokārt, Vangaži, Inčukalns, Gauja).

Prasības:

  • Augsta atbildības sajūta
  • Iespēja izmantot savu privāto auto un B kategorijas autovadītāja apliecība
  • Valsts valodas zināšanas vismaz B1 līmenī

Mēs piedāvājam:

  • Atalgojums 430 EUR mēnesī
  • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
  • Elastīgu darba laiku
  • Kompensāciju par degvielu un privātā auto izmantošanu darba vajadzībām

Pieteikumus sūtīt uz info@vangazuavots.lv līdz 2018. gada 18. janvārim.

Water-Glass

Veselības Inspekcija veikusi dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Gaujas ciemā

Veselības Inspekcija 2018. gada 13. novembrī noņēma dzeramā ūdens paraugus Gaujā, Gaujaslīču ielā 20, pārtikas veikala palīgtelpā.

Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, Inspekcija ir secinājusi, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajām rādītājiem atbilst likumā noteiktajām dzeramā ūdens normām.

Ar Veselības Inspekcijas vēstuli un analīžu rezultātiem varat iepazīties šeit.

No_admittance_sign

2018.gada 10 decembrī VANGAŽOS tiks pārtraukta ūdens padeve Sakarā ar ūdens tīkla avāriju pie katlumājas Smilšu ielā 8

2018. gada 10 decembrī VANGAŽOS uz nenoteiktu laiku tiks pārtraukta ūdens padeve Sakarā ar ūdens tīkla avāriju pie katlumājas Smilšu ielā 8 .

Ūdens padeve tiks pārtraukta Dārzu ielā, Parka ielā, Zaļā ielā, Skolas, Senču ielā, Saules ielā, Gaismas ielā

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

image39

Skaitītāju rādījumu nodošana

“Vangažu Avots” aicina klientus laicīgi un precīzi nodot skaitītāju rādījumus. Visērtāk to izdarīt to uzņēmuma mājas lapā, savukārt, šeit pieejama instrukcija kā to pareizi izdarīt.

Lūdzam to darīt tam paredzētajā laikā (no tekošā mēneša 26. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam). Informējam, ja netiks pareizi nodoti skaitītāju rādījumi, ūdens patēriņš tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa. Savukārt, ja būs neprecīzi nodoti skaitītāju rādījumi un atklāsies parādsaistības (kas notiek arī gadījumos, kad netiek nodoti skaitītāju rādījumi), tad attiecīgajam patērētājam var tikt piemērots rēķins par visu mājas ūdens zudumu apmaksu.