Valdes priekšsēdētājs

Kārlis Spravņiks

Tālrunis: +371 67995378

E-pasts: info@vangazuavots.lv

Galvenā grāmatvede

Ineta Dedela

Tālrunis: +371 67995378

E-pasts: info@vangazuavots.lv

Lietvede/grāmatvede (juridiskām personām)

Larisa Dudočkina

Tālrunis: +371 67995378

E-pasts: larisa@vangazuavots.lv

Grāmatvede (fiziskām personām)

Valentīna Serebrjakova

Tālrunis: +371 67995378

E-pasts: valentina@vangazuavots.lv

Tehniskais direktors (tehniskie jautājumi Vangažos)

Modris Jankovskis

Tālrunis: +371 67995378

E-pasts: modris@vangazuavots.lv

Inženieris (tehniskie jautājumi Inčukalnā)

Agnis Kampiņš

Tālrunis: +371 67995378

E-pasts: agnis@vangazuavots.lv