Iedzīvotājiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS). Lai to izdarītu DKS īpašnieki no Siguldas novada bijušā Inčukalna novada teritorijas, lūdzam aizpildīt un parakstīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidlapu un kādā no zemāk minētajiem veidiem iesniegt PSIA “Vangažu Avots”:

1. Aizpildītas un parakstītas ar elektronisko parakstu nosūtīt uz info@vangazuavots.lv;

2. Izdrukātas, aizpildītas un parakstītas nosūtīt uz info@vangazuavots.lv

3. Izdrukātas, aizpildītas un parakstītas papīra veidā iesniegt PSIA “Vangažu Avots”, Priežu ielā 4, Vangažos.

Veidlapa atrodama šeit.