220px-Achtung.svg

Informējam par maksu par rēķinu saņemšanu papīra veidā

Sākot ar 2021. gada martu tiks piemērota maksa par rēķina saņemšanu papīra formātā. Maksa par vienu rēķinu 0.80 EUR +PVN (summa ar PVN 0,97 EUR).

Aicinām skaitītāja rādījumus nodot elektroniski, kā arī rēķinus saņemt elektroniskā veidā uz e-pastu. Lai to izdarītu, sūtiet informāciju uz info@vangazuavots.lv norādot savu e-pasta adresi uz kuru vēlaties saņemt rēķinus, kā arī norādot savu pieslēguma adresi vai līguma numuru. Kā arī, aicinām visus klientus, kuriem nav noslēgti līgumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, to iespējami drīz izdarīt, atsūtot mums informāciju uz info@vangazuavots.lv