220px-Achtung.svg

Par maksas par papīra rēķiniem atlikšanu

Informējam, ka sakarā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, šobrīd ir apgrūtināta konsultāciju sniegšana par reģistrēšanos attālinātai skaitītāju rādījumu nodošanai un elektronisku rēķinu saņemšanai, līdz ar to, maksas ieviešana par papīra rēķiniem tiek atlikta līdz būs atļauts droši sniegt iedzīvotājiem konsultācijas par reģistrēšanos.

Informējam, ka tiem iedzīvotājiem, kuriem nav ierīce ar interneta pieslēgumu un e-pasta adrese, būs iespēja izmantot aprīkojumu Inčukalna novada domes klientu apkalpošanas centrā, kā arī Inčukalna sociālā dienesta dienas centros. Tur darbinieki palīdzēs piereģistrēt e-pastu, kā arī reģistrēties rādījumu nodošanas sistēmā un katru mēnesi būs iespēja izdrukāt rēķinu. Tomēr šobrīd tas nav iespējams dēļ Covid-19 ieviestajiem ierobežojumiem, līdz ar to, pagaidām tiek pārcelts datums, kad tiks ieviesta maksa par rēķiniem papīra formātā.

Tomēr, visus, kuriem ir tāda iespēja, aicinām reģistrēties rādījumu nodošanai elektroniski (Vangažu Avots mājas lapā, sadaļā Skaitītāju rādījumu nodošana, spiest šeit), kā arī rakstīt mums uz info@vangazuavots.lv atsūtot informāciju uz kādu e-pasta adresi vēlaties saņemt rēķinu.