220px-Achtung.svg

Paziņojums par klātienes apkalpošanas pārtraukšanu

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, līdz 14. aprīlim, PSIA “Vangažu avots” apmeklētāji klātienē netiks apkalpoti!

Nepieciešamības gadījuma zvaniet: 67995378
Elektroniskai saziņai rakstiet uz e-pastu: info@vangazuavots.lv

Cieņā,
PSIA “Vangažu avots”
administrācija