Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārta”

Projekta numurs: 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042

Kopējās projekta izmaksas: 605 000.00 EUR

t.sk., atbalsta summa, ko veido:

  • ERAF līdzfinansējums: 425 000.00 EUR

Publikācija par projektu, 16.09.2015.

Aktuālo publicitātes informāciju par projekta īstenošanas gaitā skatīt www.incukalns.lv

ieguldijumsnakotne