Instrukcija elektroniskai skaitītāju rādījumu nodošanai