Ūdens apgāde Inčukalna novadā, Inčukalna pagastā notiek no sešām ūdens ieguves vietām – Inčukalns, Gauja, Indrāni, Kalndzirnavas, Stalšēni, Kārļzemnieki, savukārt, kanalizācijas novadīšana notiek uz trīs notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm – Inčukalns, Gauja, Kārļzemnieki.

Lai neradītu infrastruktūras un iekārtu bojājumus un darbības traucējumus, kanalizācijas tīklos aizliegts novadīt atkritumus (t.sk., smiltis, zemi, izsmēķus, pelnus, šķiedras, vati, plēves, virtuves papīra dvieļus, lupatas, u.c.), nesasmalcinātus pārtikas atkritumus, šķidrumus un vielas, kas var veidot sprāgstošu un vai degošu maisījumu, dažādas ķimikālijas u.tml.

Spēkā esošais tarifs Inčukalna novada Inčukalna pagastā:

Pakalpojuma veidsCena par 1 m3, EUR, t.sk., PVN
Ūdensapgāde1.33
Kanalizācijas novadīšana1.34
Kopā2.67

Spēkā esošais tarifs Inčukalna novada Inčukalna pagastā iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji*:

Pakalpojuma veidsCena par 1 deklarēto personu mēnesī, EUR, t.sk., PVN
Ūdensapgāde4.04
Kanalizācijas novadīšana4.08
Kopā8.12

*Informējam, ka klientiem ir pienākums uzstādīt ūdens skaitītāju