Ūdens ieguve Vangažu pilsētā tiek veikta pilnīgi atjaunotā ūdens ieguves vietā, kā arī ūdens tiek attīrīts modernā atdzelžošanas stacijā. Tāpat arī notekūdeņi tiek attīrīti pilnīgi atjaunotās attīrīšanas ietaisēs.

Lai neradītu infrastruktūras un iekārtu bojājumus un darbības traucējumus, kanalizācijas tīklos aizliegts novadīt atkritumus (t.sk., smiltis, zemi, izsmēķus, pelnus, šķiedras, vati, plēves, virtuves papīra dvieļus, lupatas, u.c.), nesasmalcinātus pārtikas atkritumus, šķidrumus un vielas, kas var veidot sprāgstošu un vai degošu maisījumu, dažādas ķimikālijas u.tml.

Spēkā esošais tarifs Vangažu pilsētā:

Pakalpojuma veidsCena par 1 m3, EUR, t.sk., PVN
Ūdensapgāde1.06
Kanalizācijas novadīšana1.25
Kopā2.31

Spēkā esošais tarifs Vangažu pilsētas iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji*:

Pakalpojuma veidsCena par 1 deklarēto personu mēnesī, EUR, t.sk., PVN
Ūdensapgāde7.95
Kanalizācijas novadīšana9.32
Kopā17.27

*Informējam, ka klientiem ir pienākums uzstādīt ūdens skaitītāju