par-mumsPSIA “Vangažu Avots” tika izveidots 1995. gada 4.  decembrī, pārveidojot Vangažu pilsētas pašvaldības uzņēmumu – bezpeļņas organizāciju “Vangažu Avots”. Uzņēmuma direktors līdz 2004. gada februārim bija Aldonis Lietavietis, bet no 2004. gada līdz 2007. gadam direktors bija Genādijs Saharčuks. No 2007. gada līdz 2015.gadam uzņēmumu vadīja Gundars Indriksons, savukārt, kopš 2015. gada februāra līdz 2022. gada aprīlim uzņēmumu vadīja Kārlis Spravņiks, savukārt no 2022. gada aprīļa Ineta Dedela.

PSIA „Vangažu Avots” piegādā ūdeni un nodrošina kanalizācijas notekūdeņu savākšanu lielākai daļai no novada vairāk kā 8000 iedzīvotājiem. Vairāku gadu garumā mērķtiecīgi tiek strādāts pie līdzekļu piesaistīšanas, lai veiktu pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukciju: izbūvētu jaunas attīrīšanas ietaises, atdzelžošanas stacijas, izbūvētu un atjaunotu maģistrālos ūdensvada tīklus, kanalizācijas tīklus, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijas.

PSIA "Vangažu Avots" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023. - 2025. gadam:

https://vangazuavots.lv/wp-content/uploads/2024/05/1P_VA_Videja_termina_strategija_23-25.pdf