INFORMĀCIJA PAR RĒĶINU APMAKSU PĒC 1. JŪLIJA

No 2024. gada 1. jūlija PSIA ”Vangažu avots” reorganizācijas ceļā beidz pastāvēt, līdz ar to saistības un aktīvus, jeb klientu rēķinu parādus pārņem iegūstošās sabiedrības Inčukalna pagasta klientiem SIA “SALTAVOTS” un Vangažu pilsētas klientiem PSIA “GARKALNES INŽENIERTĪKLI” .

Aicinām mūsu klientus nokārtot savas saistības par saņemtajiem pakalpojumiem laicīgi!

Par cik no 1. jūlija PSIA “Vangažu avots” bankas konti tiks slēgti, norēķini būs jāveic uz zemāk norādītajiem bankas kontiem:

VANGAŽU KLIENTIEM:

Saņēmējs: PSIA “GARKALNES INŽENIERTĪKLI”

AS SWEDBANK LV63HABA0551057869471

AS SEB banka LV50UNLA0055004523376

INČUKALNA PAGASTA KLIENTIEM:

Saņēmējs: SIA “SALTAVOTS”

AS SEB banka LV15UNLA0027800508704

AS SWEDBANK LV43HABA0551006853263

AS LUMINOR LV41RIKO0002010714307

VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORĀDA ADRESE, KLIENTA/LĪGUMA NUMURS UN RĒĶINA NUMURS!