Ūdens ieguves vieta Atbilstība 29.04.2003. MK noteikumiem Nr. 235 Aktuālie ūdens monitoringa rezultāti
Vangaži Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3954-25.08-22
Inčukalns Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3955-25.08-22
Gauja Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3951-25.08-22
Indrāni Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3952-25.08-22
Stalšēni Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3956-25.08-22
Kārļzemnieki Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3957-25.08-22
Kalndzirnavas Atbilst Testēšanas pārskats Nr. 3953-25.08-22

Ja ir jautājumi par ūdens kvalitāti, klienti tiek aicināti griezties pie uzņēmuma PSIA „Vangažu Avots” speciālistiem. Lai katrā dzīvoklī nodrošinātu iespējami augstāko ūdens kvalitāti, aicinām regulāri lietot ūdeni, lai Jūsu mājas caurulēs neveidojas nogulsnes, kā arī atjaunot mājas iekšējās ūdensapgādes caurules.