PSIA „Vangažu Avots” ir uzņēmums, kurš Ropažu novada Vangažu pilsētā un Siguldas novada Inčukalna pagastā apsaimnieko ūdens un kanalizācijas maģistrālos tīklus, ūdens ieguves un apstrādes vietas, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Uzņēmuma pārraudzībā ir tādas apdzīvotas vietas, kā Vangaži, Inčukalns, Gauja, Kārļzemnieki, Indrāni, Stalšēni un Kalndzirnavas.PSIA „Vangažu Avots” regulāri seko līdzi ūdens kvalitātei novadā sadarbībā ar  SIA „Vides Audits”  un Valsts Veselības inspekcijas apstiprināto monitoringa programmu. Tā pat regulāri tiek veiktas notekūdeņu analīzes, lai nodrošinātu normatīviem aktiem atbilstošus  rezultātus.PSIA „Vangažu Avots” darbinieki regulāri veic apsaimniekošanas teritorijā esošo apdzīvoto vietu ūdens tīklu skalošanu caur gala hidrantiem, kā arī veic teritoriju apsekošanu.Vangažu pilsētā un Gaujas ciemā ir uzstādītas jaunas ūdens sagatavošanas ietaises, kuru darbība balstās uz filtrācijas un aerācijas principu . Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts dzelzs un mehāniskie piemaisījumi veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt. Suspendētās vielas tiek filtrētas caur filtrējošo materiālu, antracīta smiltīm, kas ar dažādām frakcijām veido vairākus slāņus. Filtri automātiski tiek skaloti pēc noteikta intervāla, atkarībā no piesārņojuma un ūdens patēriņa. Pēc skalošanas filtri ir atkal gatavi ūdens attīrīšanai. Lai pieslēgtos pie centralizētā ūdensvada vai kanalizācijas sistēmas, lūdzam iesniegt iesniegumu un saņemt tehniskos noteikumus, aizpildot un iesniedz zemāk izvietotu formu. Iesnieguma Forma.