INFORMĀCIJA GAUJAS KLIENTIEM!

Cien. klienti! Informējam, ka mājas, kuras lēmušas atteikties no tiešajiem norēķiniem ar PSIA “Vangažu avots” un dzīvokļu īpašnieku kopība pieņemusi lēmumu par norēķināšanos par pakalpojumu ar pārvaldnieka starpniecību, rādījumus par ūdens skaitītājiem jānodod (par decembra atlikušajām dienām un janvāri) janvāra beigās SIA “Vangažu namsaimnieks”. Par decembri, līdz dienai, kad tika veiktas mājas ūdens skaitītāju pārbaudes dzīvokļos, saskaņā ar pārbaudes aktiem, jānorēķinās ar PSIA “Vangažu avots”, kur rēķinu saņemsiet, kā ierasts, līdz 10. janvārim.

Neskaidrību gadījumā aicinam zvanīt uz PSIA “Vangažu avots” – 67995378.