Par kanalizācijas pieslēgumiem Inčukalnā, aiz dzelzceļa

PSIA “Vangažu Avots” lūdz iedzīvotājies sazināties telefoniski pa 67995378, vai uz e-pastu info@vangazuavots.lv, lai saņemtu informāciju par pieslēgšanos pie maģistrālās sistēmas, kas testa režīmā jau strādā, kā arī, lai saskaņotu līguma noslēgšanu (kas būs iepsējams pēc visu atzinumu saņemšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā).