220px-Achtung.svg

Par rēķinu apmaksu no Swedbank kontiem

Informējam, ka sakarā ar Swedbank veiktajām izmaiņām komersantu nosaukumu datu bāzē, lai apmaksātu PSIA “Vangažu Avots” rēķinus no Swedbank konta, saņēmēja nosaukumā jāievada pilns saņēmēja nosaukums – Vangažu Avots Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību