Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās, 2.kārta, Vangažos”

Projekta numurs: 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/044

Projekta ietvaros veicamās darbības:

Kopējās projekta izmaksas: 5 048 468.34 LVL

t.sk., atbalsta summa, ko veido:

  • Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 3 193 903.10 LVL
  • valsts budžeta līdzfinansējums: 336 240.22 LVL

Aktuālo publicitātes informāciju par projekta īstenošanas gaitā skatīt www.incukalns.lv

kohezijasfonds