Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā”

Projekta numurs: 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138

Kopējās projekta izmaksas: 610 000.00 EUR

t.sk., atbalsta summa, ko veido:

  • ERAF līdzfinansējums: 425 000.00 EUR

Aktuālo publicitātes informāciju par projekta īstenošanas gaitā skatīt www.incukalns.lv

ieguldijumsnakotne