Veiktas ūdens kvalitātes analīzes Inčukalnā

Informējam, ka noslēdzot rekonstrukcijas projektu Inčukalnā, ir veiktas ūdens analīzes. Rezultāti uzrāda, ka attīrīšanas iekārtas darbojas visaugstākajā līmenī un ūdens atbilst noteiktajām likumdošanas normām un ir piemērots lietošanai uzturā. Lai iepazītos ar analīžu rezultātiem, spiežat šeit.