Meža Miers iedzīvotājiem piektdien 2016.gada 8.jūlijā būs ūdens apgādes pārtraukumi

Sakarā ar ūdenssūkņa un atdzelžotavas rekonstrukciju apdzīvotā vietā Meža Miers piektdien 2016.gada 8.jūlijā no 10:00 līdz 18:00 būs iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi. Lai uz remonta laiku būtu iespējams nodrošināt iedzīvotājus ar minimāliem  ūdens padeves atslēgumiem, periodiski ūdens tiks padots bez atdzelžošans. Atvainojamies par sagādātajām neertībām

Par VANGAŽU ūdenstīklu dezinfekciju un skalošanu 2016.gada 1.jūnijā

Sakarā ar VANGAŽU pilsētas ūdens tīklu un ūdenstorņa skalošanu un dezinfekciju būs iespējama ūdens saduļķošanās. Lūgums pirms lietošanas pāris minūtes ūdeni notecināt, tad ūdens ir gatavs lietošanai. Dezinfekcijai tiek lietoti veselībai nekaitīgi un Veselības inspekcijā akreditēti dezinfekcijas un attīrīšanas līdzekļi.

Ūdens saduļķojums atsevišķos gadījumos būs jūtams arī 2016.gada 2.jūnijā. ja iedzīvotājs nebūs šodien lietojis ūdeni.

Visaus šos attīrīšanas un dezinfekcijas darbus mēs veicam, lai nodrošinātu Jums labu un kvalitatīvu ūdens padevi.

Atvainojamies par sagādātajām neertībām

Grāmatvedes pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldē

Informējam, ka maijā un jūnijā, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem ir nesakritības skaitītāju rādījumos, kas parādās uz rēķiniem, tikt skaidrībā, “Vangažu Avots” grāmatvedei būs pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1 trešdienās no 9:00 līdz 16:00.

Aicinām ūdens skaitītāju rādījumus nodot elektroniski

Aicinām iedzīvotājus ūdens skaitītāju rādījumus nodot elektroniski mūsu mājas lapā, sadaļā “Skaitītāju rādījumu nodošana”. Nodot rādījumus, Jums būs iespēja automātiski redzēt maksājamo summu, kuru varat apmaksāt caur internetbanku, norādot savu abonomenta numuru.

Jautājumu gadījumā varat zvanīt mums uz 67995378.  Palīdzību skaitītāju rādījumu nodošanā varat saņemt arī Inčukalna novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Detalizētu pamācību par rādījumu nodošanu lūdzu skatīt šeit: INSTRUKCIJA PAR SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANU

Informācija par skaitītāju rādījumu nodošanu

Informējam, ka sākot ar 2016. gada aprīļa mēnesi (sākot ar 26.aprīli), ūdens skaitītāju rādījumi jānodod atsevišķi, pirms apmaksas veikšanas. Aicinām rādījumus nodot elektroniski mūsu mājas lapā sadaļā skaitītāju rādījumu nodošana. Tomēr iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams izmantot internetu, novada teritorijā uz daudzdzīvokļu mājām ir uzstādītas pasta kastītes (marķētas ar “Vangažu Avots” logo un norādi par rādījumu nodošanu), kur iespējams iemest rādījumus papīra veidā. Sākotnēji lūdzam izmantot vai nu abonentu grāmatiņas vai arī baltu lapu, norādot savus rekvizītus un skaitītāju rādījumus, nākotnē uz rēķiniem būs speciāla vieta rādījumiem.

Tomēr pēc iespējas vairāk lūdzam izmantot iespēju nodot rādījumus elektroniski.

 

Nepieciešama iedzīvotāju kontaktinformācija komunikācijas uzlabošanai

Lai būtu iespējams uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, respektīvi, operatīvi nodot ziņojumu par ūdens apgādes jautājumiem, lūdzam iesniegt mums savu kontaktinformāciju.

Lūdzam uz e-pastu info@vangazuavots.lv atsūtīt:

  • Mobilā telefona numuru;
  • E-pasta adresi;
  • Adresi.

Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota savstarpējai komunikācijai. Visa informācija ir konfidenciāla un netiks nodota trešajām personām.

Paldies,

PSIA “Vangažu Avots”