Informācija par ūdens kvalitāti Kārļzemniekos

Vēsturiski Inčukalna novada Kārļzemniekos ūdens kvalitāte ir bijusi zemā līmenī, tomēr šobrīd PSIA “Vangažu Avots” kvalitātes problēmas ir atrisinājis un ūdens kvalitāte, tāpat kā pārējā novadā, visaugstākajā kvalitātē ir arī Kārļzemniekos. Ar detalizētām sertificētas laboratorijas ūdens analīzēm iespējams iepazīties, spiežot šeit.