Aptauja Inčukalna iedzīvotājiem no rajona aiz dzelzceļa (pagarināts līdz 24.oktobrim)

PSIA “Vangažu Avots” ilgtermiņā plāno ierīkot centralizēto kanalizācijas sistēmu Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa. Tomēr, lai varētu izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu finansējuma piesaistei, nepieciešams iedzīvotāju viedoklis par gatavību pieslēgties centralizētajai sistēmai.
Tiktu izbūvēti maģistrālie kanalizācijas vadi, tomēr iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem būtu jāveic pieslēgums pie tuvākās kanalizācijas akas.
Attēlā redzams provizoriskais kanalizācijas maģistrālo vadu plāns, tomēr tas var mainīties projektēšanas laikā atkarībā no dažādiem tehnoloģiskajiem aspektiem, kā arī no tā, kur iedzīvotāji aktīvāk izteiks vēlmi un gatavību pieslēgties.
Lūdzam līdz 2016. gada 24. oktobrim aizpildīt aptauju šajā saitē: http://ej.uz/ybah