PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA

Cienījamie iedzīvotāji!

Diemžēl avāriju, Atmodas ielā Inčukalnā, šodien neizdevās novērst, līdz ar to ūdens padeve netiks atjaunota. Darbi tiks turpināti 1.12.2023 no plkst. 8:30.

Mucu ar dzeramo ūdeni nodrošināt nav iespējams, jo arā ir zema temperatūra, kā rezultātā ūdens sasaltu.

Ļoti atvainojamies par sagādātajām neertībām!

PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA

Ūdens noplūdes vieta Inčukalnā ir atrasta, tā ir Atmodas ielā 14, aiz mājas. Pašreiz notiek avārijas novēršanas darbi. Ir atslēgts ūdens Atmodas ielā, līdz avārijas novēršanai. Dienmžēl laiku paredzēt nav iespējams!

PAZIŅOJUMS INČUKALNA IEDZĪVOTĀJIEM!

Sakarā ar ūdensvada avarīju, iespējams pazemināts ūdens spiediens. Šobrīd tiek meklēta ūdens noplūdes vieta, diemžēl zem biezās sniega kārtas tas ir apgrūtināti.

Cienījamie iedzīvotāji, gadījumā, ja esat pamanījuši ūdens noplūdes vietu
aicinam ziņot, zvanot uz telefoniem: 29909650 vai 67995378.

Būsim ļoti pateicīgi par atsaucību, tādā veidā ātrāk būs apzināta noplūdes vieta un veikti remontdarbi!

Ūdensvada avārija Inčukalnā

2023. gada 7. septembrī, SIA “Liepājas energomontāža” veicot rakšanas darbus Inčukalnā ir bojājusi maģistrālo ūdensvadu, kā rezultātā ir atslēgts ūdens.

Diemžēl līdz avārijas novēršanas brīdim, nebūs pieejams ūdens.

Ir uzsākti remontdarbi.

Par ūdens padeves atjaunošanu ziņosim mūsu mājaslapā.

Informējam ka Skolas pagalmā novietota dzeramā ūdens muca!

Atvainojamies par sagādātajām nēertībām!MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA AVĀRIJA INČUKALNĀ

SIA “Liepājas energomontāža” veicot rakšanas darbus Inčukalnā, Saules un Laimes ielu krustojumā ir bojājusi maģistrālo ūdensvadu, kā rezultātā veidojās noplūde un tika atslēgts ūdens, līdz ar to daļai Inčukalna iedzīvotāju, līdz avārijas novēršanas brīdim, nebūs pieejams ūdens. Nekavējoties tika izsaukts avārijas dienests uzsākti remontdarbi.
Par remontdarbu gaitu ziņosim mūsu mājaslapā!

Informējam ka Skolas pagalmā novietota dzeramā ūdens muca!

Atvainojamies par sagādātajām nēertībām!

Tiek veikti remontdarbi, lai pieslēgtu Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru un pirmsskolas izglītības iestādi “Minka” centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

Šobrīd notiek ūdens apgādes sistēmas remontdarbi, kas skar Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru, Pirmsskolas izglītības iestādi “Minka”. Iestādes tiek pieslēgtas centrālajai ūdens apgādes sistēmai, jo esošajā artēziskajā dziļurbumā ūdens neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Tuvākajās dienās notiek ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija un analīžu veikšana, tāpēc ir izmaiņas minēto iestāžu darbībā, par iestāžu darba atsākšanu ierastajā režīmā vecāki informāciju saņems no iestāžu vadītājiem.

Paziņojums par iepirkumu

Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinuma sniegšana.

Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” (turpmāk – PSIA “VANGAŽU AVOTS”) 42.72% (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Siguldas novada pašvaldībai; 1 362 397 kapitāldaļas, jeb 57.28% (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Ropažu novada pašvaldībai.

Ņemot vērā to, ka Siguldas novada dome un Ropažu novada dome ir lēmusi par PSIA “VANGAŽU AVOTS” reorganizāciju ir nepieciešams novērtēt reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) kapitālsabiedrības mantu vai attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, un sniegt par to rakstveida atzinumu.

Cenu piedāvājumus var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti vērtētāji.

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu:  info@vangazuavots.lv līdz 2023.gada 3.augustam plkst.14:00.

DARBA UZDEVUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS http://vangazuavots.lv/wp-content/uploads/2023/07/DARBA-UZDEVUMS-UN-FINANŠU-PIEDĀVĀJUMS.pdf

PAZIŅOJUMS PAR DZERAMĀ ŪDENS PIEEJAMĪBU INČUKALNA IEDZĪVOTĀJIEM

Ņemot vērā situāciju, ka Inčukalnā ūdens padeves spiediens ir pazemināts un dažiem no iedzīvotājiem (māju augšstāvos) tas periodiski pazūd, INFORMĒJAM, ka dzeramo ūdeni iespējams saņemt Inčukalnā pie  Atmodas ielas 14 un 14A,  stāvlaukumā, kur būs novietota dzeramā ūdens muca. Dzeramā ūdens krājumi tiks papildināti pēc nepieciešamības.

ATKĀRTOTI AICINĀM PRIVĀTSEKTORA KLIENTUS ŪDENI LIETOT AR APDOMU, NELAISTĪSIM DĀRZUS AR DZERAMO ŪDENI!

Cienīsim viens otru  rūpēsimies gan par savu, gan par apkārtējo veselību!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!