PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA

Ūdens noplūdes vieta Inčukalnā ir atrasta, tā ir Atmodas ielā 14, aiz mājas. Pašreiz notiek avārijas novēršanas darbi. Ir atslēgts ūdens Atmodas ielā, līdz avārijas novēršanai. Dienmžēl laiku paredzēt nav iespējams!