MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA AVĀRIJA INČUKALNĀ

SIA “Liepājas energomontāža” veicot rakšanas darbus Inčukalnā, Saules un Laimes ielu krustojumā ir bojājusi maģistrālo ūdensvadu, kā rezultātā veidojās noplūde un tika atslēgts ūdens, līdz ar to daļai Inčukalna iedzīvotāju, līdz avārijas novēršanas brīdim, nebūs pieejams ūdens. Nekavējoties tika izsaukts avārijas dienests uzsākti remontdarbi.
Par remontdarbu gaitu ziņosim mūsu mājaslapā!

Informējam ka Skolas pagalmā novietota dzeramā ūdens muca!

Atvainojamies par sagādātajām nēertībām!

Tiek veikti remontdarbi, lai pieslēgtu Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru un pirmsskolas izglītības iestādi “Minka” centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

Šobrīd notiek ūdens apgādes sistēmas remontdarbi, kas skar Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru, Pirmsskolas izglītības iestādi “Minka”. Iestādes tiek pieslēgtas centrālajai ūdens apgādes sistēmai, jo esošajā artēziskajā dziļurbumā ūdens neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Tuvākajās dienās notiek ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija un analīžu veikšana, tāpēc ir izmaiņas minēto iestāžu darbībā, par iestāžu darba atsākšanu ierastajā režīmā vecāki informāciju saņems no iestāžu vadītājiem.

Paziņojums par iepirkumu

Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinuma sniegšana.

Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” (turpmāk – PSIA “VANGAŽU AVOTS”) 42.72% (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Siguldas novada pašvaldībai; 1 362 397 kapitāldaļas, jeb 57.28% (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Ropažu novada pašvaldībai.

Ņemot vērā to, ka Siguldas novada dome un Ropažu novada dome ir lēmusi par PSIA “VANGAŽU AVOTS” reorganizāciju ir nepieciešams novērtēt reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) kapitālsabiedrības mantu vai attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, un sniegt par to rakstveida atzinumu.

Cenu piedāvājumus var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti vērtētāji.

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu:  info@vangazuavots.lv līdz 2023.gada 3.augustam plkst.14:00.

DARBA UZDEVUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS http://vangazuavots.lv/wp-content/uploads/2023/07/DARBA-UZDEVUMS-UN-FINANŠU-PIEDĀVĀJUMS.pdf

PAZIŅOJUMS PAR DZERAMĀ ŪDENS PIEEJAMĪBU INČUKALNA IEDZĪVOTĀJIEM

Ņemot vērā situāciju, ka Inčukalnā ūdens padeves spiediens ir pazemināts un dažiem no iedzīvotājiem (māju augšstāvos) tas periodiski pazūd, INFORMĒJAM, ka dzeramo ūdeni iespējams saņemt Inčukalnā pie  Atmodas ielas 14 un 14A,  stāvlaukumā, kur būs novietota dzeramā ūdens muca. Dzeramā ūdens krājumi tiks papildināti pēc nepieciešamības.

ATKĀRTOTI AICINĀM PRIVĀTSEKTORA KLIENTUS ŪDENI LIETOT AR APDOMU, NELAISTĪSIM DĀRZUS AR DZERAMO ŪDENI!

Cienīsim viens otru  rūpēsimies gan par savu, gan par apkārtējo veselību!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PAZIŅOJUMS INČUKALNA KLIENTIEM

Cienījamie Inčukalna iedzīvotāji, kuriem  pazuda ūdens!

Diemžēl atkārtojās 2022. gada situācija, ka sausā laika dēļ ir būtiski palielinājies ūdens patēriņš, kā rezultātā Inčukalnā pazuda ūdens.

Lai iedzīvotāji nepaliktu bez ūdens pavisam, tika pieslēgts rezerves urbums, kurš kādu laiku netika izmantots, tāpēc iespējams, ka ūdens būs brūns un duļķains.

PRIVĀTSEKTORA KLIENTUS LŪDZAM ŪDENI LIETOT AR APDOMU, 

NELAISTĪSIM DĀRZUS AR DZERAMO ŪDENI!

Lai nodrošinātu dārzu laistīšanu, aicinām klientus savos dārzos un privātās teritorijās ierīkot lokālu ūdens ieguves avotu, kas pilnībā nošķirti no tiem tīkliem, pa kuriem attīrītais ūdens tiek piegādāts no centralizētās ūdensapgādes sistēmas.

Cienīsim viens otru  rūpēsimies gan par savu, gan par apkārtējo veselību!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paldies par atsaucību, kolēģis ir pievienojies mūsu kolektīvam!!!

PSIA “Vangažu Avots” STEIDZAMI aicina darbā santehniķi.

Pamatpienākumi:
Veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu un to sistēmu elementu profilakses, apsekošanas un sīkos remonta darbus.
Veikt ūdensvada un kanalizācijas tīkla apsekošanu un sīkos remonta darbus saskaņā ar darba uzdevumu attiecīgajā objektā.
Pēc nepieciešamības veikt ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu.
Veikt kanalizācijas pārsūknētavu un attīrīšanas iekārtu tīrīšanas darbus.

Papildus pienākumi:
Teritorijas uzkopšana un zāles pļaušana.
Un citi saimnieciskie darbi pēc vadītāja norādēm.

Prasības:
Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.
Pieredze santehniķa darbā
Tehniskās prasmes attiecīgajā profesijā.
B kategorijas vadītāja apliecība.

Latviešu un krievu valodas zināšanas.

Godprātīga attieksme un atbildība pret uzticētajiem darba pienākumiem.

Piedāvājam:
Darba vietu Priežu ielā 4, Vangažos un citās apkalpojamajās teritorijās.
Droša darba vide (tiek nodrošināts darba apģērbs, apavi, individuālie aizsardzības līdzekļi).
Darba atlīdzību EUR 841.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas (bruto) pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1050.00.

Darba laiks: individuāls darba grafiks, saskaņojot ar vadītāju.

Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Pieteikties var zvanot uz zemāk norādītājiem tālruņa numuriem, vai pieteikumu sūtīt uz e-pastu info@vangazuavots.lv .
Tālruņi papildinformācijai: 29909650, 67995378.

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMU GAUJAS CIEMĀ

Cienījamie Gaujas ciema iedzīvotāji!

Sakarā ar ūdensvada avārijas novēršanas darbiem, 2023. gada 19. aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 būs ūdens padeves pārtraukums visā Gaujas ciemā!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMU VANGAŽOS

Cienījamie iedzīvotāji!
Sakarā ar ūdensvada avārijas novēršanas darbiem, 2023. gada 15. aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 būs ūdens padeves pārtraukums Vangažos sekojošās mājās:
Gaujas ielā 1
Gaujas ielā 3
Gaujas ielā 5
Siguldas ielā 2


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

JAUNS TARIFS

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2023. gada 30. marta padomes lēmumu ir apstiprinājusi jaunus PSIA “Vangažu avots” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Ropažu novada Vangažu pilsētā un Siguldas novada Inčukalna pagastā.

Publikāciju Latvijas vēstnesī var redzēt šeit.

Apstiprinātie tarifi: (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Vangažu pilsētā, Ropažu novadā:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,37 EUR/m3;
  • KOPĀ: 2,22 EUR/m3

Inčukalna pagastā, Siguldas novadā:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,66 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,50 EUR/m3;
  • KOPĀ 4,16 EUR/m3

Apstiprinātie, jaunie tarifi stāsies spēkā no 2023.gada 1.maija!