Informācija par parādu nomaksu

PSIA “Vangažu Avots” lūdz savlaicīgi norēķināties par pakalpojumiem. Informējam, ka turpmāk, parādiem, kas izveidosies kopš 1.oktobra, tiks piemēroti kavējuma soda procenti.

Aicinām darbā rādījumu kontrolieri

Pašvaldības kapitālsabiedrība “Vangažu Avots” aicina darbā darbinieku – “Kontrolieri”.

Darba pienākumi:

 • Iedzīvotāju ūdens skaitītāju rādījumu pārbaude un pārbaudes akta aizpildīšana
 • Darbs visā Inčukalna novadā (galvenokārt, Vangaži, Inčukalns, Gauja).

Prasības:

 • Augsta atbildības sajūta
 • Iespēja izmantot savu privāto auto un B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Valsts valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojums 430 EUR mēnesī
 • Elastīgu darba laiku
 • Kompensāciju par degvielu un privātā auto izmantošanu darba vajadzībām

Pieteikumus sūtīt uz info@vangazuavots.lv līdz 2019. gada 18. oktobrim.

Meklējam jaunu tehnisko direktoru

Pašvaldības uzņēmums PSIA “Vangažu Avots”, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Inčukalna novadā, meklē:

TEHNISKO DIREKTORU

Pienākumi:

 • Ienākošo tehnisko dokumentu apstrāde, t.sk., tehnisko noteikumu izdošana, būvprojektu, kas skar ūdenssaimniecību, saskaņošana u.tml.;
 • Tehnisko un saimniecisko darbu organizēšana;
 • Komunikācija ar klientiem, kapitāldaļu turētāju un valsts iestādēm par tehniskajiem jautājumiem;
 • Tehnisko atskaišu gatavošana;
 • Iekārtu apkopju plānošana un organizēšana;
 • Uzņēmuma un tehnisko procesu attīstības jautājumu plānošana un organizēšana;

Prasības:

 • Augstākā/vidējā profesionālā izglītība tehniskā nozarē;
 • Vēlamā darba pieredze un zināšanas tehnisko procesu organizēšanā un vadīšanā vismaz 3 gadi;
 • Spēja vadīt un organizēt sev pakļauto darbinieku darbu;
 • Augsta atbildība un precizitāte darbu izpildē;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

Piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu, t.sk., visas sociālās garantijas (bruto atalgojums 1243 EUR/mēnesī);
 • Apmācības profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu

 

Lūdzam CV un motivācijas vēstuli līdz 31.07.2019. sūtīt uz info@vangazuavots.lv

Sakarā ar avāriju, ūdens padeves traucējumi Vangažos

Sakarā ar ūdensvada avāriju, 26. jūnijā iespējami ūdens padeves traucējumi. Iespējams pazemināts ūdens spiediens. Māju augšējos stāvos iespējams ūdens padeves pārtraukums vismaz līdz 27. jūnija rītam.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Par tiešā norēķina izmaksām

PSIA “Vangažu Avots”, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta regulējumam nodrošina dzīvojamās mājas līdzīpašniekiem (daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem) iespēju veikt tiešus maksājumus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešus maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, par ko sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piemēros papildus maksājumu mēnesī EUR 0,51 +PVN apmērā, ja iedzīvotājs saņem rēķinu elektroniski un EUR 1,34 +PVN, ja iedzīvotājs saņem rēķinu papīra veidā. Ja līdz šim saņemat rēķinus papīra veidā, bet lai saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz info@vangazuavots.lv atsūtīt e-pasta adresi uz kādu vēlētos saņemt rēķinu. Otra iespēja ir norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izstāda vienu rēķinu par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvojamai mājai pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.

Tiešā norēķina izmaksas tiks ieviestas pakāpeniski, katrai mājai pirms tam saņemot paziņojumus pastkastītēs papīra veidā, gan arī elektroniski e-pastā (tiem iedzīvotājiem, kuri ir PSIA “Vangažu Avots” ir norādījuši e-pasta adresi), kur būs norādīts termiņš līdz kuram jānosūta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, ja tiks lemts par norēķinu veida maiņu.

Papildus informējam, ka visām daudzīvokļu mājām tiek uzstādīti ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti un atbilstoši 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktam, ja mājas iedzīvotāji nav lēmuši un informējuši PSIA “Vangažu Avots” par citu ūdens patēriņa starpības pārrēķina veidu, tad dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Savukārt, atbilstoši 19.1 punktam, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (respektīvi, visi ūdens zudumi tiks sadalīti uz šādiem dzīvokļiem):
1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Jebkuru papildus jautājumu gadā, droši rakstiet uz info@vangazuavots.lv vai zvaniet uz +371 67995378.

1. aprīlī daļā Vangažu būs ūdens padeves pārtraukums

Sakarā ar jaunās katlu mājas būvniecību un hidranta izbūvi, 1. aprīlī no 9:00 līdz 18:00 iespējams ūdens padeves pārtraukums Vangažos, Dārzu, Parka, Zaļā, Skolas, Smilšu, Gaismas, Saules, Senču ielās.