30.10.2018 IKGADĒJĀ ŪDENS TĪKLU UN REZERVUĀRU SKALOŠANA UN DEZINFEKCIJA

Lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti, kā katru gadu PSIA “Vangažu Avots” veiks Inčukalna novada  uzņēmuma apsaimniekošanā esošo ūdens tīklu un rezervuāru skalošanu un dezinfekciju.

Otrdien, 30.10.18.:  GAUJĀ un INČUKALNĀ

  • Ūdenstorņa izmazgāšana un dezinfekcija Gaujā otrdien, 30.10.18

Ierašanās Gaujā 30.10.18. plkst. 9.30, darbu izpilde līdz aptuveni plkst. 13.00…14.00

Sakarā ar ūdenstorņa dezinfekciju Gaujā otrdien, 30.10.18. no aptuveni plkst. 9.00 līdz aptuveni plkst. 15.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība

Rezervuāra Nr.1 izmazgāšana un dezinfekcija Inčukalnā otrdien, 30.10.18. 

Ierašanās Inčukalnā 30.10.18. ap plkst. 14.00, darbu izpilde līdz aptuveni plkst. 17.00

 

Atvainojamies par sagādātajām neertībām.

Informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Inčukalnā

Centralizētā kanalizācijas sistēma Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa tiks ierīkota 2019. gada pavasarī/vasarā. Lai arī sākotnēji darbus tika plānots pabeigt 2018. gadā, tomēr, kad tika saņemts finansējuma apstiprinājums no Valsts Kases, bija beidzies cenas piedāvājuma derīguma termiņš ar būvdarbu veicēju. Lai saglabātu izmaksas plānotajā līmenī un nebūtu cenas pieaugums, ir noslēgts līgums par darbu uzsākšanu 2019. gada pavasarī.

Kā plānots, pēc 1. darbu kārtas pabeigšanas pieslēgšanās iespējas būs Caunas ielas un Ozolu ielas iedzīvotājiem. Savukārt, pārējās ielas plānots pieslēgt 2. kārtā, kura varētu tikt īstenota 2020. gadā.

Šeit redzams precīzs projekta kopējais ģenplāns.

Tovojoties darbiem tiks izstrādāts precīzs darbu plāns, kā arī informācija kādos termiņos iedzīvotājiem vajadzēs pieslēgties centralizētajai sistēmai.

Saziņa ar “Vangažu Avotu”

Informējam, ka kopš 14.09.2018., sazinoties ar “Vangažu Avots” pa centrālo tālruņa numuru (+371 67995378), “Tele2”, “LMT” un “Lattelecom” sarunas ir bez papildus maksas. Tātad, ja jūsu tarifa plāns paredz neierobežotas sarunas uz populārākajiem Latvijas tīkliem bez maksas, tad arī, sazināties ar “Vangažu Avotu” varēsiet bez maksas. Kā arī atsevišķos “Bite” tarifu plānos ir iekļautas bez maksas sarunas uz mūsu operatoru.

Ūdens atslēgums Inčukalnā 17.septembrī 2018.

Sakarā ar ūdens tīkla avārijas darbiem INČUKALNĀ 2018.gada 17 septembrī būs ūdens padeves pārtraukumi Zvaigžņu ielā, Rožu ielā, no 16:00 līdz 20:00.

2018.gada 18.septembrī no 8:30 līdz 17:00

Iespējama ūdensvada avārija Inčukalnā, lūdzu iedzīvotājus ziņot

Inčukalnā iespējama ūdensvada avārija un ūdens noplūde. Lūdzam iedzīvotājus ziņot, ja redzams, ka kaut kur izveidojusies peļķe vai izskalota bedre, vai arī redzamas citas pazīmes, ka varētu būt ūdens noplūde. Lūdzam ziņot pa telefona nr. 67995378 vai 20250665, vai pa e-pastu info@vangazuavots.lv.

2018.gada21. aprilī VANGAŽOS Zaļā ielā būs ūdens padeves pārtraukumi

Sakarā ar neatliekamiem ūdens vada avārijas remonta darbiem, 2018.gada 21 aprīlī no plk. 8:00 – 16:00, VANGAŽOS  no Zaļā ielā – 1 līdz Zaļā -12  būs īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.