Informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Inčukalnā

Centralizētā kanalizācijas sistēma Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa tiks ierīkota 2019. gada pavasarī/vasarā. Lai arī sākotnēji darbus tika plānots pabeigt 2018. gadā, tomēr, kad tika saņemts finansējuma apstiprinājums no Valsts Kases, bija beidzies cenas piedāvājuma derīguma termiņš ar būvdarbu veicēju. Lai saglabātu izmaksas plānotajā līmenī un nebūtu cenas pieaugums, ir noslēgts līgums par darbu uzsākšanu 2019. gada pavasarī.

Kā plānots, pēc 1. darbu kārtas pabeigšanas pieslēgšanās iespējas būs Caunas ielas un Ozolu ielas iedzīvotājiem. Savukārt, pārējās ielas plānots pieslēgt 2. kārtā, kura varētu tikt īstenota 2020. gadā.

Šeit redzams precīzs projekta kopējais ģenplāns.

Tovojoties darbiem tiks izstrādāts precīzs darbu plāns, kā arī informācija kādos termiņos iedzīvotājiem vajadzēs pieslēgties centralizētajai sistēmai.