Informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Inčukalnā

Centralizētā kanalizācijas sistēma Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa tiks ierīkota 2019. gada pavasarī/vasarā. Lai arī sākotnēji darbus tika plānots pabeigt 2018. gadā, tomēr, kad tika saņemts finansējuma apstiprinājums no Valsts Kases, bija beidzies cenas piedāvājuma derīguma termiņš ar būvdarbu veicēju. Lai saglabātu izmaksas plānotajā līmenī un nebūtu cenas pieaugums, ir noslēgts līgums par darbu uzsākšanu 2019. gada pavasarī.

Kā plānots, pēc 1. darbu kārtas pabeigšanas pieslēgšanās iespējas būs Caunas ielas un Ozolu ielas iedzīvotājiem. Savukārt, pārējās ielas plānots pieslēgt 2. kārtā, kura varētu tikt īstenota 2020. gadā.

Šeit redzams precīzs projekta kopējais ģenplāns.

Tovojoties darbiem tiks izstrādāts precīzs darbu plāns, kā arī informācija kādos termiņos iedzīvotājiem vajadzēs pieslēgties centralizētajai sistēmai.

Saziņa ar “Vangažu Avotu”

Informējam, ka kopš 14.09.2018., sazinoties ar “Vangažu Avots” pa centrālo tālruņa numuru (+371 67995378), “Tele2”, “LMT” un “Lattelecom” sarunas ir bez papildus maksas. Tātad, ja jūsu tarifa plāns paredz neierobežotas sarunas uz populārākajiem Latvijas tīkliem bez maksas, tad arī, sazināties ar “Vangažu Avotu” varēsiet bez maksas. Kā arī atsevišķos “Bite” tarifu plānos ir iekļautas bez maksas sarunas uz mūsu operatoru.

Ūdens atslēgums Inčukalnā 17.septembrī 2018.

Sakarā ar ūdens tīkla avārijas darbiem INČUKALNĀ 2018.gada 17 septembrī būs ūdens padeves pārtraukumi Zvaigžņu ielā, Rožu ielā, no 16:00 līdz 20:00.

2018.gada 18.septembrī no 8:30 līdz 17:00

Iespējama ūdensvada avārija Inčukalnā, lūdzu iedzīvotājus ziņot

Inčukalnā iespējama ūdensvada avārija un ūdens noplūde. Lūdzam iedzīvotājus ziņot, ja redzams, ka kaut kur izveidojusies peļķe vai izskalota bedre, vai arī redzamas citas pazīmes, ka varētu būt ūdens noplūde. Lūdzam ziņot pa telefona nr. 67995378 vai 20250665, vai pa e-pastu info@vangazuavots.lv.

Pasaules Ūdens diena Vangažu bibliotēkā

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas 22.marts, kopš 1993.gada, visā pasaulē tiek atzīmēts kā Pasaules Ūdens diena. Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Inčukalna novads var lepoties ar bagātīgiem un tīriem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens. Saistībā ar šo dienu, Vangažu pilsētas bibliotēka un PSIA “Vangažu Avots” organizēja izglītojošu lekciju Vangažu vidusskolas 8.klases skolniekiem par dzeramā ūdens kvalitātes noteikšanu un tās ieguves veidiem.

28828409_1623543577728310_1716609419400581540_o 28953801_1623543451061656_5327164535397165209_o