Veselības inspekcija pārbauda ūdens kvalitāti Vangažos

Par dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību noteiktajām normām atbild “Veselības Inspekcija”. PSIA “Vangažu Avots” regulāri veic ūdens kvalitātes analīzes un ziņo par to “Veselības Inspekcijai”. Tomēr, lai iedzīvotāji būtu pilnīgi droši par dzeramā ūdens nekaitīgumu, “Veselības Inspekcija” veic arī savas pārbaudes, bez iepriekšējā brīdinājuma. Kārtējā šādā pārbaudē tika veiktas ūdens analīzes Vangažos, ņemot paraugus no Vangažu vidusskolas.

Veiktā pārbaude apliecina, ka ūdens atbilst visām normām un ir droši lietojams uzturā. Šeit redzami analīžu rezultāti.