Par VANGAŽU ūdenstīklu dezinfekciju un skalošanu 2016.gada 1.jūnijā

Sakarā ar VANGAŽU pilsētas ūdens tīklu un ūdenstorņa skalošanu un dezinfekciju būs iespējama ūdens saduļķošanās. Lūgums pirms lietošanas pāris minūtes ūdeni notecināt, tad ūdens ir gatavs lietošanai. Dezinfekcijai tiek lietoti veselībai nekaitīgi un Veselības inspekcijā akreditēti dezinfekcijas un attīrīšanas līdzekļi.

Ūdens saduļķojums atsevišķos gadījumos būs jūtams arī 2016.gada 2.jūnijā. ja iedzīvotājs nebūs šodien lietojis ūdeni.

Visaus šos attīrīšanas un dezinfekcijas darbus mēs veicam, lai nodrošinātu Jums labu un kvalitatīvu ūdens padevi.

Atvainojamies par sagādātajām neertībām

Grāmatvedes pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldē

Informējam, ka maijā un jūnijā, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem ir nesakritības skaitītāju rādījumos, kas parādās uz rēķiniem, tikt skaidrībā, “Vangažu Avots” grāmatvedei būs pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1 trešdienās no 9:00 līdz 16:00.

Aicinām ūdens skaitītāju rādījumus nodot elektroniski

Aicinām iedzīvotājus ūdens skaitītāju rādījumus nodot elektroniski mūsu mājas lapā, sadaļā “Skaitītāju rādījumu nodošana”. Nodot rādījumus, Jums būs iespēja automātiski redzēt maksājamo summu, kuru varat apmaksāt caur internetbanku, norādot savu abonomenta numuru.

Jautājumu gadījumā varat zvanīt mums uz 67995378.  Palīdzību skaitītāju rādījumu nodošanā varat saņemt arī Inčukalna novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Detalizētu pamācību par rādījumu nodošanu lūdzu skatīt šeit: INSTRUKCIJA PAR SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANU

Informācija par skaitītāju rādījumu nodošanu

Informējam, ka sākot ar 2016. gada aprīļa mēnesi (sākot ar 26.aprīli), ūdens skaitītāju rādījumi jānodod atsevišķi, pirms apmaksas veikšanas. Aicinām rādījumus nodot elektroniski mūsu mājas lapā sadaļā skaitītāju rādījumu nodošana. Tomēr iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams izmantot internetu, novada teritorijā uz daudzdzīvokļu mājām ir uzstādītas pasta kastītes (marķētas ar “Vangažu Avots” logo un norādi par rādījumu nodošanu), kur iespējams iemest rādījumus papīra veidā. Sākotnēji lūdzam izmantot vai nu abonentu grāmatiņas vai arī baltu lapu, norādot savus rekvizītus un skaitītāju rādījumus, nākotnē uz rēķiniem būs speciāla vieta rādījumiem.

Tomēr pēc iespējas vairāk lūdzam izmantot iespēju nodot rādījumus elektroniski.

 

Nepieciešama iedzīvotāju kontaktinformācija komunikācijas uzlabošanai

Lai būtu iespējams uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, respektīvi, operatīvi nodot ziņojumu par ūdens apgādes jautājumiem, lūdzam iesniegt mums savu kontaktinformāciju.

Lūdzam uz e-pastu info@vangazuavots.lv atsūtīt:

  • Mobilā telefona numuru;
  • E-pasta adresi;
  • Adresi.

Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota savstarpējai komunikācijai. Visa informācija ir konfidenciāla un netiks nodota trešajām personām.

Paldies,

PSIA “Vangažu Avots”

Īslaicigs ūdens padeves pārtraukums Vangažos

Sakarā ar ūdens tīkla profilaktisko remontu 2016.gada 26.februārī būs īslaicīgs ūdens padeves pārtraukums no 11:30 līdz 12:00 Vangažu centra daļā.

Gaujas ielā, Vidzemes ielā, Siguldas ielā, Smilšu ielā, Meža ielā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ūdens sūkņa maiņa Inčukalnā, iespējams pazemināts spiediens

Šodien (19.02.2016.) Inčukalnā tiek mainīts dziļurbuma sūknis. Tā kā rudenī uzstādītais sūknis regulāri piedzīvo darbības problēmas, “Vangažu Avots”, izmantojot garantijas laiku, būvdarbu veicējam pieprasa sūkni nomainīt.

Sakarā ar sūkņa maiņu, līdz apmēram 17:00 iespējams pazemināts ūdens spiediens un atsevišķos brīžos arī padeves traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, tomēr strādājam, lai turpmāk iekārtas funkcionētu bez pārtraukumiem un problēmām.