Informācija par pareizu kanalizācijas infrastruktūras lietošanu

2012-07-05-007
2014-03-31-1640 2014-09-29-3024 DSC_0034 (1) DSC_0161 DSC_0204PSIA”Vangažu Avots” lūdz iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret kanalizācijas infrastruktūras lietošanu. Noskalojot podā lietas, kuras nedrīkst, var rasties kanalizācijas cauruļu aizdambējumi, kuru likvidēšana prasa līdzekļus, līdz ar to, tas var atstāt ietekmi kanalizācijas savākšanas pakalpojumu tarifu.
Lai netiktu celts tarifs par kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu, podā vai kanalizācijas akās nedrīkst mest lietas, kas nešķīst un rada aizsērējumus:
• Papīra virtuves dvieļus (atšķirībā no tualetes papīra, tie neizšķīst);
• Lupatas, audumus, drēbes;
• Pārtikas preces veselos gabalos;
• Plēves, maisus;
• Higiēnas preces;
• Autiņbiksītes;
• Un tamlīdzīgi.
Prakse rāda, ka cilvēkiem bieži nav izpratnes, kur paliek podā noskalotās lietas… Tās nonāk atpakaļ dabā. Pirms tam notekūdeņi tiek attīrīti, lai būtu maksimāli maza ietekme uz vidi, tomēr attīrīšanas ietaises ir paredzētais konkrētai slodzei un ne ar visu tās tiek galā.
Lūdzam ievērot kanalizācijas ekspluatācijas noteikumus, kā arī, redzot pārkāpumus, informēt par to PSIA “Vangažu Avots” darbiniekus.

Ar cieņu,
PSIA “Vangažu Avots”