Informācija privātmāju īpašniekiem par ūdens padevi sala laikā

Tā kā tuvojas liels sals, privātmāju īpašniekiem jābūt uzmanīgiem, lai neaizsaltu ūdensvadi. PSIA “Vangazu Avots” pārvaldītie maģistrālie ūdensvadi atrodas, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, zem zemes sasalšanas robežas Latvijas klimatiskajos apstākļos, tomēr privātmāju īpašniekus aicinām darīt visu iespējamo, lai neaizsaltu māju pievadcaurules.

Ja Jūsu pievadcaurules ir izbūvētas atbilstošā dziļumā, tad tās nevar aizsalt, tomēr, ja tā nav, tad iesakām būt uzmanīgiem.

Ja iepriekšējos gados Jums ir bijušas problēmas un zināt, ka Jūsu mājas ūdens caurules nav atbilstošas, visefektīvāk, protams, ir vasaras laikā tās pārbūvēt atbilstoši būvnormatīviem, vai arī nosiltināt. Tomēr šobrīd vienīgais veids kā aizsargāties no aizsalšanas, ja caurules ir neatbilstošā dziļumā, ir nodrošināt pastāvīgu nelielu ūdens plūsmu.

Ja tomēr caurules aizsalst, kā pirmā problemātiskā vieta visbiežāk ir ūdensvada ieeja mājā pie mājas pamatiem.