Nepieciešama iedzīvotāju kontaktinformācija komunikācijas uzlabošanai

Lai būtu iespējams uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, respektīvi, operatīvi nodot ziņojumu par ūdens apgādes jautājumiem, lūdzam iesniegt mums savu kontaktinformāciju.

Lūdzam uz e-pastu info@vangazuavots.lv atsūtīt:

  • Mobilā telefona numuru;
  • E-pasta adresi;
  • Adresi.

Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota savstarpējai komunikācijai. Visa informācija ir konfidenciāla un netiks nodota trešajām personām.

Paldies,

PSIA “Vangažu Avots”