Informācija par skaitītāju rādījumu nodošanu

Informējam, ka sākot ar 2016. gada aprīļa mēnesi (sākot ar 26.aprīli), ūdens skaitītāju rādījumi jānodod atsevišķi, pirms apmaksas veikšanas. Aicinām rādījumus nodot elektroniski mūsu mājas lapā sadaļā skaitītāju rādījumu nodošana. Tomēr iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams izmantot internetu, novada teritorijā uz daudzdzīvokļu mājām ir uzstādītas pasta kastītes (marķētas ar “Vangažu Avots” logo un norādi par rādījumu nodošanu), kur iespējams iemest rādījumus papīra veidā. Sākotnēji lūdzam izmantot vai nu abonentu grāmatiņas vai arī baltu lapu, norādot savus rekvizītus un skaitītāju rādījumus, nākotnē uz rēķiniem būs speciāla vieta rādījumiem.

Tomēr pēc iespējas vairāk lūdzam izmantot iespēju nodot rādījumus elektroniski.