PAZIŅOJUMS KREDITORIEM PAR REORGANIZĀCIJU

PAZIŅOJUMS KREDITORIEM PAR REORGANIZĀCIJU

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 26.jūlijā un Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu par Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” (Reģ. Nr. 40003274925), turpmāk – PSIA “VANGAŽU AVOTS”, reorganizāciju, saskaņā ar kuriem tika nolemts uzsākt PSIA “VANGAŽU AVOTS”, reorganizāciju, to sadalot sašķelšanas ceļā, un PSIA “VANGAŽU AVOTS” mantu un saistības, kas nepieciešamas  sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā, nodot Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli” (reģ. Nr. 40103280684), un PSIA “VANGAŽU AVOTS” mantu un saistības, kas nepieciešamas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada Inčukalana pagastā, nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (Reģ. Nr. 40103055793). Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, PSIA “VANGAŽU AVOTS” beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa.

2024. gada 14. martā PSIA “VANGAŽU AVOTS” dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu un iesniedza Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – UR) pieteikumu reorganizācijas uzsākšanai. 2024. gada 20.martā UR pieņēma lēmumu par reorganizācijas līguma projekta pievienošanu PSIA “VANGAŽU AVOTS” reģistrācijas lietai.

PSIA “VANGAŽU AVOTS” dalībnieku sapulce 2024. gada 8. maijā pieņēma lēmumu par reorganizāciju, un 2024. gada 20. maijā Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli” iesniedza UR paziņojumu kreditoriem pieteikt savus prasījumus, kas UR tīmekļvietnē (info.ur.gov.lv)tika publicēts 2024.gada 23. maijā. PSIA “VANGAŽU AVOTS” kreditori, kuru prasījumu apmierināšanu apdraud minētā reorganizācija, tiek aicināti pieteikt sava prasījuma nodrošināšanas prasību viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas UR tīmekļvietnē, tas ir, līdz 2024.gada 23.jūnijam, iesniedzot kreditora prasījumu un tā pamatojumu apliecinošus dokumentus sadalāmās PSIA “VANGAŽU AVOTS” juridiskajā adresē: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz e-pastu: info@vangazuavots.lv.

Paziņojums par reorganizāciju publicēts Uzņēmumu
reģistra tīmekļvietnē:  info.ur.gov.lv 23.05.2024.

https://info.ur.gov.lv/#/notices-to-creditors/52783

https://info.ur.gov.lv/#/notices-to-creditors/52783

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU!