ŪDENS SKAITĪTĀJU PLOMBĒŠANAS PAKALPOJUMS

Plomba ir apliecinājums ūdens skaitītāja un tā uzstādīšanas atbilstībai normatīvajām prasībām.

PSIA “Vangažu avots” plombēšanas pakalpojumu sniedz bezmaksas:

  • ja saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta pirmās daļas 5. punktu ūdens patēriņā skaitītājs tiek uzstādīts vai nomainīts par PSIA “Vangažu avots” līdzekļiem;
  • ja bija notikusi avārija, un plombas noņemšana bija saskaņota ar SIA „Vangažu avots” pārstāvi pa tālruni +371 67995378, mob.tālr. +371 29909650.

PSIA “Vangažu avots” plombēšanas pakalpojumu sniedz par samaksu:

  • ūdens patēriņa skaitītāji atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļos;
  • objektā uzstādīti divi vai vairāki ūdens patēriņa skaitītāji;
  • plomba noņemta patvaļīgi bez PSIA “Vangažu avots” saskaņojuma;
  • ūdens patēriņa skaitītājs tiek nomainīts pirms verifikācijas termiņa beigām;
  • tiek mainīta ūdens patēriņa skaitītāja atrašanās vieta.

Ūdens skaitītāju plombēšanu veic PSIA „Vangažu avots” tehniskais darbinieks sastādot aktu par plombas uzlikšanu. Maksa par plombas uzlikšanu tiks iekļauta rēķinā par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

Aizliegta esošās plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana.

Plombas noņemšanas jāsaskaņo ar PSIA “Vangažu avots”  pārstāvi pa tālruni +371 67995378, mob.tālr. +371 29909650.

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams sazināties ar PSIA “Vangažu avots”  pa tālruni +371 67995378, mob.tālr. +371 29909650  un vienoties par pakalpojuma saņemšanas laiku.

Pakalpojumam ir iespējams pieteikties arī elektroniski, nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: info@vangazuavots.lv

 

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana 1 skaitītājam Vangažos, Ropažu novadā:

Cena bez PVN  EUR 4.43

PVN                 EUR 0.93

Cena ar PVN    EUR  5.36

 

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana 1 skaitītājam Inčukalnā, Gaujā, Siguldas novadā :

Cena bez PVN  EUR 6.88

PVN                 EUR 1.44

Cena ar PVN    EUR  8.32

 

Par katra nākamā skaitītāja plombēšanu papildus jāmaksā EUR 0.25 (ar PVN)

Ja maksas pakalpojums tiek sniegts ārpus PSIA “Vangažu avots” darba laika, maksas pakalpojuma izcenojums tiek reizināts ar koeficientu 2.