Uzsākti infrastruktūras attīstības projekti

PSIA “Vangažu Avots” ar prieku informē, ka ir uzsākti infrastruktūras attīstības projekti, lai sakārtotu ūdenssaimniecību Inčukalnā, kā arī kanalizācijas novadīšanas sistēmu Gaujā. Projekti tiek realizēti ar ERAF atbalstu (projektu numuri 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042 un 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043), tomēr uzņēmums lūdz iedzīvotājus būt saprotošus sakarā ar īslaicīgiem darbības traucējumiem. Diemžēl būvdarbu laikā iespējami neplānoti darbības pārtraukumi. Par plānotajiem darbības pārtraukumiem ziņas būs publicētas mājas lapā www.vangazuavots.lv, tomēr iespējami arī neplānoti traucējumi. Lai tos varētu maksimāli ātri novērst, par novērotajām problēmām lūdzu ziņot PSIA “Vangažu Avots” inženierim 20250665 vai tehniskajam direktoram 29233323.

Atvainojamies par īslaicīgajām neērtībām, tomēr pēc darbu pabeigšanas pakalpojuma kvalitāte būs daudz augstāka.

Ar cieņu,

PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs

Kārlis Spravņiks