JAUNS TARIFS

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2023. gada 30. marta padomes lēmumu ir apstiprinājusi jaunus PSIA “Vangažu avots” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Ropažu novada Vangažu pilsētā un Siguldas novada Inčukalna pagastā.

Publikāciju Latvijas vēstnesī var redzēt šeit.

Apstiprinātie tarifi: (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Vangažu pilsētā, Ropažu novadā:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,37 EUR/m3;
  • KOPĀ: 2,22 EUR/m3

Inčukalna pagastā, Siguldas novadā:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,66 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,50 EUR/m3;
  • KOPĀ 4,16 EUR/m3

Apstiprinātie, jaunie tarifi stāsies spēkā no 2023.gada 1.maija!