PAZIŅOJUMS par ūdens skaitītāju pārbaudēm!

Apkopojot skaitītāju rādījumus, konstatējām, ka par iepriekšējo mēnesi daudzām mājām ir lieli ūdens zudumi.

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Informējam, periodā no 20.02.2023. – 03.03.2023.tiks veiktas ūdens sakaitītāju pārbaudes dzīvokļos, sekojošās mājās:

  1. Meža ielā 2, Inčukalnā
  2. Meža ielā 3/5, Inčukalnā
  3. Dzelzceļa ēka 2, Inčukalnā
  4. Dzelzceļa ēka 4, Inčukalnā
  5. Vidzemes ielā 4, Vangažos
  6. Vidzemes ielā 13, Vangažos

Gadījumā, ja norādītajā laikā nebūsiet saniedzami, lūgums sazināties ar PSIA “Vangažu avots” pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku.

Kontatinformācija: 29909650, 20250665.

Paldies par sapratni!