Paziņojums par iepirkumu

Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinuma sniegšana.

Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” (turpmāk – PSIA “VANGAŽU AVOTS”) 42.72% (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Siguldas novada pašvaldībai; 1 362 397 kapitāldaļas, jeb 57.28% (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Ropažu novada pašvaldībai.

Ņemot vērā to, ka Siguldas novada dome un Ropažu novada dome ir lēmusi par PSIA “VANGAŽU AVOTS” reorganizāciju ir nepieciešams novērtēt reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) kapitālsabiedrības mantu vai attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, un sniegt par to rakstveida atzinumu.

Cenu piedāvājumus var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti vērtētāji.

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu:  info@vangazuavots.lv līdz 2023.gada 3.augustam plkst.14:00.

DARBA UZDEVUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS http://vangazuavots.lv/wp-content/uploads/2023/07/DARBA-UZDEVUMS-UN-FINANŠU-PIEDĀVĀJUMS.pdf