Tiek veikti remontdarbi, lai pieslēgtu Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru un pirmsskolas izglītības iestādi “Minka” centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

Šobrīd notiek ūdens apgādes sistēmas remontdarbi, kas skar Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru, Pirmsskolas izglītības iestādi “Minka”. Iestādes tiek pieslēgtas centrālajai ūdens apgādes sistēmai, jo esošajā artēziskajā dziļurbumā ūdens neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Tuvākajās dienās notiek ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija un analīžu veikšana, tāpēc ir izmaiņas minēto iestāžu darbībā, par iestāžu darba atsākšanu ierastajā režīmā vecāki informāciju saņems no iestāžu vadītājiem.