220px-Achtung.svg

Vangažos notiks ūdensvada dezinfekcija, ierobežojumi ūdens lietošanā!!!

Vangažos pirmdien, 14.09.2020. un otrdien, 15.09.2020. tiks veikta ūdensvada dezinfekcija, līdz ar to, Vangažos pirmdien, otrdien un trešdien, 14., 15. un 16.09.2020., ūdeni var lietot uzturā tikai pēc novārīšanas, ūdenim iespējams hlora aromāts.

Dezinfekcijas laikā, arī iedzīvotājiem ieteicams regulāri notecināt ūdeni, lai dezinfekcijas līdzeklis nonāk visā apgādes sistēmā, tajā skaitā iedzīvotāju mājokļu ūdensvados, tādējādi, nodrošinot dezinfekciju arī iedzīvotāju infrastruktūrā.

220px-Achtung.svg

Informācija par rēķinu formu

Informējam, ka sākot no 2020. gada septembra, tiks mainīta rēķina forma un aprēķina modelis fiziskām personām. Saskaņā ar zvērināta revidenta norādījumiem, turpmāk rēķinā tiks uzrādīta cena par vienību (m3) bez PVN. Citā ailē tiks norādīta PVN summa un beigās rēķina kopsumma. Lai arī tarifs paliek nemainīgs, tomēr noapaļošanas rezultātā kopējā cena ar PVN par 1 m3 var atšķirties par trešdaļu centa, salīdzinot ar līdz šim saņemtajiem rēķiniem.

220px-Achtung.svg

Ūdens padeves traucējumi Inčukalnā [papildināts 17.07. 10:30]

Informējam, ka 17.07.2020. Inčukalnā, Atmodas ielas rajonā (mājās Nr. 6; 9; 12/1; 14; 14a) un Parka ielā no 9:00, sakarā ar ūdensvada avārijas seku likvidēšanu būs ūdens padeves pārtraukums. Precīzs avārijas novēršanas laiks nav zināms, taču plānots, ka ne vēlāk kā līdz 17:00 ūdens padeve tiks atjaunota.

[papildināts: plānots, ka ūdens padeve varētu tikt atjaunota apmēram 15:00]

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

220px-Achtung.svg

Ūdens padeves sistēmas avārija Vangažos

Naktī uz 20.06.2020. zibens negaisa laikā notikusi avārija ūdens iegūšanas sistēmā Vangažos. Šobrīd strādājam, lai iespējami ātri atjaunotu ūdens padevi, taču precīzs laiks vēl nav zināms. Turpmāka informācija sekos.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

220px-Achtung.svg

Avārijas situācija Inčukalnā

Informējam, ka Inčukalnā 19.06.2020. notikusi avārija ūdens ieguves stacijā, līdz ar to, ir traucēta ūdens padeve. Šobrīd tiek strādāts, lai ūdens padevi iespējami ātri atjaunotu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

220px-Achtung.svg

Komercuzskaites mēraparāti uz daudzdzīvokļu mājām

Atkārtoti informējam, ka visā novadā tiek uzstādīti daudzdzīvokļu mājām tiek uzstādīti ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti un atbilstoši 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktam, ja mājas iedzīvotāji nav lēmuši un informējuši PSIA “Vangažu Avots” par citu ūdens patēriņa starpības pārrēķina veidu, tad dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Savukārt, atbilstoši 19.1 punktam, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (respektīvi, visi ūdens zudumi tiks sadalīti uz šādiem dzīvokļiem):
1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Jebkuru papildus jautājumu gadā, droši rakstiet uz info@vangazuavots.lv vai zvaniet uz +371 67995378.

220px-Achtung.svg

Paziņojums par klātienes apkalpošanas pārtraukšanu

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, līdz 14. aprīlim, PSIA “Vangažu avots” apmeklētāji klātienē netiks apkalpoti!

Nepieciešamības gadījuma zvaniet: 67995378
Elektroniskai saziņai rakstiet uz e-pastu: info@vangazuavots.lv

Cieņā,
PSIA “Vangažu avots”
administrācija